Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Operační program Životní prostředí nabízí poslední možnost získání dotací na environmentální vzdělávání

3100-1101099779Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 23. února přijímat žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů nebo poskytování environmentálního poradenství.

Podporu je možné získat například na rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, na jejich technické vybavení, na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách nebo na vytvoření zázemí pro lesní mateřské školy.

 

Za období 2007-2013 bylo na obdobné projekty v prioritní ose 7 dosud schváleno 390 projektů s dotací evropských fondů ve výši 1,63 miliardy korun.

Žádosti o podporu budou přijímány od 23. února 2015 do 23. března 2015.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč. V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B" předpokládané datum ukončení realizace projektu uvede žadatel maximálně datum 31. 12. 2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány. Podpořeny mohou být pouze ty žádosti o podporu, na základě kterých bude 100 % realizačních nákladů zrealizováno a vůči dodavateli profinancováno v roce 2015.

Podrobné informace k LXV. výzvě OPŽP jsou uveřejněny na webu www.opzp.cz