Svátek má Čeněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Projekt umožnil získat praxi lidem se zdravotním znevýhodněním a osobám pečujícím

03Spolek o.s. InternetPoradna.cz završuje realizaci dvouletého evropského projektu Něco za něco – uč se a práci najdeš, kterým od dubna 2013 nabízela pomoc v procesu začleňování na trh práce osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám pečujícím. Projektu se zúčastnilo celkem 54 osob, jež mohly využít následující aktivity: individuální konzultace s pracovním konzultantem a psychologem, vzdělávací kurzy včetně absolvování rekvalifikačních a specializovaných kurzů, bilanční diagnostiku a ergodiagnostiku, skupinová motivační setkávání, vzdělávací a motivační pobyt a v neposlední řadě zaměstnání se mzdovým příspěvkem.

 

Výše uvedené aktivity byly účastníkům nabízeny zdarma, finanční prostředky k jejich realizaci poskytl Evropský sociální fond v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Během individuálních konzultací s účastníky pracovníci zjišťovali, o jaký druh práce mají klienti zájem, jaké jsou jejich dovednosti, možnosti a vzdělání. Na základě těchto informací se naplánovala další spolupráce většinou tvořená volbou vhodného povolání, výběrem rekvalifikačního nebo specializovaného kurzu, účastí v interních vzdělávacích kurzech, získáním potřebných dovedností pro nalezení zaměstnání, nástup do zaměstnání.

„Podařilo se nám vytvořit 21 pracovních míst různorodého zaměření, např. prodavači, účetní, školnice, asistent volnočasových aktivit či asistentka ředitele. 13 účastníků absolvovalo rekvalifikační kurzy např. na pracovníka v sociálních službách, účetní, kuchaře, 10 pak kurzy specializované, z nichž největší zájem bylo o získání řidičského oprávnění. Vzdělávací kurzy realizovala také naše organizace, a to Základy práce s počítačem, kurz Word, Excel, Pravidla písemné a elektronické komunikace, kurz komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje a Job klub,“ uvedla Pavlína Jánová, koordinátorka přímé péče. 

Přestože projekt končí, mohou zdravotně znevýhodnění v případě potřeby nadále čerpat naši podporu, a to v rámci služby sociální rehabilitace Restart. „Zde sice již nemůžeme proplatit klientům rekvalifikační a specializované kurzy či zajistit zaměstnání se mzdovým příspěvkem, pomůžeme jim však se sestavením životopisu, motivačního dopisu, nácvikem pohovoru, s volbou vhodného zaměstnání nebo jeho vyhledáváním“ sdělila Miroslava Gregorová, sociální pracovnice.

Do služby Restart přijímáme nadále nové zájemce, uživatelům nabízíme kromě pomoci s hledáním práce rovněž podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace v oblastech finanční, řešení občanských záležitostí, hledání vhodného bydlení, zlepšení komunikačních dovedností, péče o sebe, své blízké či o domácnost. Případní zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 736 447 248, e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či osobně na Wurmova 7, Olomouc.

zapati ESF barevne