Svátek má Čeněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Výlet za Prabábou a cestou časem

za-prababouMalá liška – klub přátel přírody z Olomouce zve všechny velké i menší přátele lehkého kroku v sobota 9. listopadu 2013 na výlet do Šternberka za Prabábou a cestou časem.

Sraz 8:30 | vlevo v hale hl. nádraží ČD v Olomouci, odjezd busem.
Ve Šternberku nás čeká půldenní program. S místní patriotkou si projdeme naučnou stezku Prabába (5 km). Otevírají se z ní překrásné výhledy na město i na část Hané. Zbude i dost času na návštěvu nové a interaktivní Expozice času v centru města.
V Olomouci budeme zpět nejpozději v 15:15. Výlet je vhodný pro dospělé všeho věku, jejich děti i vnoučata.
Akci vedou Eva Kráčmarová a Marcela Moser.

Příspěvek na akci: členové klubu 30 Kč, hosté 50 Kč včetně dopravy a vstupného.

Další akce v listopadu: www.malaliska.cz/news/listopad2013